Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng
 
Đăng ký tài khoản
 
Đăng nhập vào hệ thống

- Người làm thủ tục truy cập vào Trang dịch vụ công Cục Đăng kiểm Việt Nam

(1) Chọn ô “ Đăng nhập”

- Người làm thủ tục nhập thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống:

  • (1) Nhập thông tin địa chỉ đăng nhập.
  • (2) Nhập mật khẩu.
  • (3) Kích “ Đăng nhập”

Người làm thủ tục tiếp tục bổ sung Thông tin Doanh nghiệp

Và thông tin về nhà xưởng (nếu có)

 

Cập nhật thông tin

 

Đổi mật khẩu
 
Quên mật khẩu
 
Thanh toán trực tuyến
 
Quản lý hồ sơ
 
Xem chi tiết
 
Chuẩn bị hồ sơ
 
Gửi hồ sơ
 
Hủy hồ sơ
 
Cấp lại chứng chỉ
 
Bổ sung, sửa đổi hồ sơ
 
Tra cứu chứng chỉ

- Người làm thủ tục bấm chọn menu Tra cứu >> Tra cứu chứng chỉ để vào màn hình Tra cứu chứng chỉ

- Nhập số chứng chỉ cần tra cứu

- Hoặc số hồ sơ đã cấp chứng chỉ

- Kết quả chứng chỉ tra cứu sẽ hiển thị gồm Tên thủ tục, Số hồ sơ, Số chứng chỉ ...

 
Tra cứu phương tiện xuất xưởng